A Stuttgarti Grál Üzenet Alapítvány (Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart) általános szállítási feltételei (ÁSZF)

Érvényes 03.08.2021-tól

1. Érvényességi terület

1. Az itt következő Általános szállítási és fizetési feltételek az Ön, mint ügyfél és közöttünk, a Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Deutschland (Grál Üzenete Alapítvány, a továbbiakban „Alapítvány“, „mi“, „bennünket“) között létrejött üzletei kapcsolatra vonatkozik. A mérvadó az Általános szállítási és fizetési feltételeink azon változata, amely a megrendelés időpontjában volt/van érvényben.

2. A megrendelő ettől eltérő feltételeit nem fogadjuk el, hacsak azokhoz írásban hozzá nem járultunk.

3. Az általunk ajánlott áruféleségek és szolgáltatások a végfelhasználók számára készültek. A jelen Általános szállítási és fizetési feltételek szempontjából „Felhasználó” az a természetes személy, aki a szerződést olyan céllal köti meg velünk, amely sem az üzleti, sem az önálló, egyéni kereskedői tevékenységét nem szolgálja (§ 13 BGB, a Polgári Törvénykönyv 13. §-a).

2. A szerződés létrejötte

1. Az áruk és szolgáltatások bemutatása nem értelmezhető egy vételi szerződés létrehozására vonatkozó kötelező ajánlatként. A megrendelése feladásával tesz kötelező ajánlatot a vételi szerződés létrehozására a megrendelésében megadott áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

2. A vételi szerződés a megrendelt áruk az Ön részére történő kiszállításával jön létre, kivéve azon ügyleteket, ahol előre fizetés (Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, hitelkártya, vagy Paypal) történt. Digitális tartalmak rendelése esetén a megrendelt tartalom letöltésre való rendelkezésre bocsátásával jön létre, szolgáltatások esetében a szerződés a vonatkozó számla megküldésével jön létre. A megrendelése beérkeztének igazolása nem minőséül az ajánlata elfogadásának. A visszaigazolás csak azt jelzi, hogy megkaptuk a megrendelését.

3. Árak, szállítási költségek, szállítási feltételek

1. Amennyiben ettől eltérő megállapodás nem született, akkor a szerződés létrejöttének napján érvényes , az Internet-oldalunkon elérhető árak az érvényesek. Késedelem a számla kiállításától számított 30. nap elteltével keletkezik. Minden ár végfelhasználói ár és tartalmazza a mindenkor érvényes általános forgalmi adót.

2. A kiszállítandó termékek megrendelése esetén az alábbi szállítási költségeket számítjuk fel a megrendelt termékekre:

ország szállítási költségek
DE, AT, CH 0 EUR
FR 4,00 EUR
EU 8,50 EUR
világ 12,50 EUR

3. A letölthető termékekre vonatkozó megrendelést nem terheli szállítási költség. A megrendelt és kifizetett letölthető termékek az elektronikus levélüzenet (e-mail) formájában megküldött címről, vagy a felhasználói fiókja „Meine Downloadartikel” (A letölthető cikkek) fül alatt tölthetőek le. A letöltési cím:

https://hu-international.graluzenet.org/downloadable/customer/products/

4. A szállítási határidőink

Németországon belül a szállítási határidő a kiszállítandó termékek esetében 1-3 munkanap, az Európai Unió (EU) egyéb tagországaiba és az Európai Szabadkereskedelmi Övezetbe (EFTA) történő kiszállítás esetén 5-12 munkanap, míg az egyéb országokba 15-30 munkanap.

5. Fizetési módok és fizetési feltételek

1. A fizetés alapvetően hitelkártyával, Interneten keresztüli fizető szolgáltatással (PayPal), vagy számlára történő vásárlás esetén az Alapítvány számlán megadott bankszámlaszámára való átutalással történhet a lenti fizetési feltételek szerint.:

2. Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, Hitelkártya: A megrendelése fizetésének rendezése Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, hitelkártyával történő fizetés esetén a Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland cégen keresztül történik.

3. PayPal: A „PayPal“ fizetési mód választása esetén a fizetés rendezése a PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. cégen keresztül történik. A „Jetzt kaufen“ (Vásárlás) gombra kattintva a rendszer a PayPal honlapjára irányítja át. A PayPal oldalán megtörtént fizetés után a rendszer ismét az üzletünkbe irányítja vissza.

4. Számla: A „Rechnung“ (Számla) fizetési mód csak akkor választható, ha nincs letöltendő termék a kosarában és a számlázási cím németországi cím. Ilyenkor a szállítmánnyal együtt egy számlát is kap. A számlán szereplő összeget 30 napon belül kell elutalnia a számlán szereplő bankszámla számra.

Amennyiben korábban SEPA beszedési megbízást juttatott el hozzánk, akkor a számla összegét ezen beszedési megbízás alapján az Ön által megadott banktól szedjük be és ezt a vonatkozó számlán közöljük Önnel.

6. A tulajdonjog fenntartása

A leszállított áru a megrendeléssel kapcsolatos valamennyi követelésünk teljes megfizetéséig a tulajdonunkban marad. Amennyiben 10 napot meghaladó késedelembe kerülne a megfizetéssel, jogunkban áll visszalépni a szerződéstől és az árut visszakövetelni.

7. Garancia/szavatosság

1. A vonatkozó jogszabályok szerinti garanciális és szavatossági kötelezettségünk áll fenn.

2. Kártérítési kötelezettségünk csak az alábbi a) - d) pontokban foglalt esetekben áll fenn:

(a) Az élet, a test, vagy az egészség károsodása, valamint a durva hanyagság miatt, vagy szándékosan okozott kár esetén korlátlan a kártérítési kötelezettségünk;

(b) Az esetleges írásbeli garanciák be nem tartása miatt keletkezett károk esetén az Ön, mint megrendelő vagyoni igényei azon határáig, amelyet a garancia célja még fedez és számunka a megrendelés feladásakor felismerhető volt;

(c) A termékfelelősség esetén a vonatkozó termékfelelősségi rendelkezésekben foglaltak szerint;

(d) A szerződés szempontjából fontos kötelezettségeink kisebb gondatlanságra visszavezethető megsértése esetén az abból eredő kártérítési kötelezettségünk azon kárösszegig áll fenn, amelynek bekövetkeztével a szerződéskötéskor a számunkra ismert körülmények között tipikusan számolnunk kellett. A szerződés szempontjából fontos kötelezettség az olyan alapvető kötelezettség, amely az adott szerződés létrejöttét eredményezte és amely teljesítésében Ön jogosan bízhatott.

3. Egyéb esetekben a bármilyen jogi alapokra támaszkodó kártérítési igény érvényesítési lehetősége kizárt.

4. Az 1. bekezdés d) pontjában megjelölt esetekben tizenkét hónap a kártérítési és kárpótlási igények elévülési ideje. Az elévülési határidő kezdetét a BGB (a német polgári törvénykönyv) 199. §’-a szerint állapítjuk meg.

5. Amennyiben ezen rendelkezések szerint kizárható a felelősségünk, akkor az az egyéb szerveinkre, a teljesítésben segítségünkre lévő szervezetekre, egységekre, de mindenek előtt a munkatársainkra is vonatkozik.

8. Az elállás joga

Az elállás joga:

Jogában áll a megrendelése feladásától számított tizennégy napon belül akár az ok megnevezése nélkül is elállni a szerződéstől. Az elállási határidő tizennégy nap és az az alábbiak szerint kezdődik:

- digitális tartalmak (eBooks, MP3) esetén – a szerződéskötés dátumával,

- áruszállítási szerződések esetén azzal a nappal, amelyen Ön, vagy az Ön által meghatalmazott harmadik fél, a szállítmányozót kivéve az utolsó megrendelt árucikket megkapta.

 

Az elállási joga érvényesítéséhez egy egyértelmű nyilatkozatot (pl. postai úton küldött levél, telefax, vagy elektronikus levélüzenet) kell eljuttatni az alábbi címre: Stiftung Gralsbotschaft Deutschland, Außenstelle Ditzingen, Schuckertstraße 8, 71254 Ditzingen, Deutschland, Telefon: + 49 (0)7156 9532-15, Fax: +49-(0)7156-18663, E-Mail: info@gral.de), amelyben tájékoztat bennünket arról, hogy eláll a szerződéstől. Ehhez a mellékelt elállási nyilatkozatmintát is használhatja, de ez nem kötelező előfeltétele az elállásnak.

Az elállási határidő érvényesítéséhez elég, ha az elállási szándéknyilatkozatát az elállási határidő letelte előtt elküldi nekünk.

Az elállás következményei:

Amennyiben eláll ettől a szerződéstől, akkor valamennyi Öntől kapott kifizetést, a szállítási költségeket is beleértve (kivéve az olyan többletköltségeket, amelyek egy Ön által választott, az általunk ajánlott kedvező normál szállítási módtól eltérő szállítási mód okán keletkezett) haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül visszafizetünk, amely napon hozzánk az elállási nyilatkozata eljutott. A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amelyet Ön az adott tranzakcióhoz eredetileg alkalmazott, hacsak kifejezetten más visszatérítési módban nem állapodtunk meg Önnel, de semmilyen körülmények között sem számítunk fel semmilyen díjat sem a visszatérítés okán. Megtagadhatjuk a visszatérítést mindaddig, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy ameddig nem igazolta azt, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik jelent egy korábbi időpontot.

Önnek haladéktalanul, de az elállási szándéka bejelentésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie hozzánk, vagy át kell adnia nekünk az árut. Akkor tekinthető teljesítettnek ez a határidő, ha az árut a tizennégy napos határidő letelte előtt feladta, vagy más módon visszaküldte, vagy visszajuttatta.

Az áru visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik.

Csak az esetben kell megtérítenie az áru esetleges értékcsökkenését, ha ez az értékcsökkenés az adott áru alkalmasságának, tulajdonságainak és működőképességének megállapítására szolgáló beavatkozásoktól eltérő okokra vezethető vissza.

9. Az Online boltunkban feladott megrendelésekkel kapcsolatos részletes tudnivalók

1. Az Online üzletünkben feladott megrendelések az alábbi műveletsor elvégzésével történnek:

Válassza ki a megrendelni kívánt árut és helyezze azt a kosarába!

Kattintson a „Mein Warenkorb“ (A kosaram) ikonra és ellenőrizze a benne lévő áruféleségeket! Itt adhatja meg a megrendelni kívánt mennyiséget, módosíthat a kiválasztott cikkeken és itt adhatja meg az esetleges utalványainak, jóváírásainak a kódját is.

Kattintson ezután a „Jetzt kaufen“ (Megvásárolom most) ikonra! A rendszer eztán kéri, hogy jelentkezzen be a felhasználói fiókjába, vagy vendégként, regisztráció nélkül is feladhatja a rendelését (de erre csak akkor van lehetőség, ha nincs letöltendő termék a kosarában), vagy regisztrálhat is a rendszerünkben. Ugyancsak itt kérhet új jelszót, ha esetleg elfelejtette volna a régit.

Ezután adja meg a számlázási és a szállítási címet! Ezek egymástól eltérő címek is lehetnek. Nem kell megadnia szállítási címet, ha csak letöltendő termékeket vásárolt.

Azután a rendszer az Ön által megadott adatok alapján kiszámítja a szállítási költséget. Elmarad ez a lépés, ha csak letöltendő termékeket vásárolt.

A következő lépésben választhatja ki az Ön számára alkalmas fizetési módot.

A megrendelés előtti utolsó lépésként még egyszer ellenőrizheti és szükség szerint módosíthatja a megadott adatokat (név, cím, fizetési mód,megrendelt áru), mielőtt a szállatási és fizetési feltételeink (AGB) elfogadásával és a „Jetzt kaufen“ (Vásárlás most) gombra kattintva elküldené nekünk a megrendelését. Amennyiben módosítani szeretne a megadott adatokon, akkor kattintson a „Warenkorb ändern“ (A kosár módosítása) gombra! Amennyiben a címadatokat, vagy a fizetési módot szeretné módosítani, akkor a megrendelési folyamatsor megfelelő lépésére kattintson!

2. A letöltendő termékek azonnal rendelkezésére állnak, mihelyt megkaptuk a fizetésigazolást a fizetési rendszert üzemeltetőtől. Ezeket a termékeket a rendelésigazolásként küldött elektronikus levélüzenetben megadott letöltési címről, vagy a felhasználói fiókjából a „Meine Downloadartikel“ (A letölthető cikkeim) ikonra kattintva töltheti le.

3. A szerződés nyelve az, amelyen a megrendelési műveletsor során az általános szállítási és fizetési feltételeink (AGB) megjelentek és amelyet a megrendelési műveletsor lezárásaként elektronikus levélüzenet formájában is megküldünk. Elmentjük a szerződésszöveget és elektronikus levélüzenet formájában elküldjük a megrendelési adatokat és az általános szállítási és fizetési feltételeinket. Máshonnan nem tölthető le a szerződésszöveg.

Letölthető termékek megrendelése esetén elektronikus levélüzenetben kapja meg a vonatkozó számlát.

Bármikor megnézheti az éppen aktuális általános szállítási és fizetési feltételeinket (AGB) az alábbi címen: https://hu-international.graluzenet.org/gtc

4. Amennyiben vevőként regisztrált az on-line üzletünkben, akkor a felhasználói fiókjában a „Meine Bestellungen“ (A megrendeléseim) ikonra kattintva a korábbi megrendeléseit is megtekintheti: https://hu-international.graluzenet.org/sales/order/history/

10. Adatvédelem

Az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükségünk van az Ön személyes adatainak használatára. A bekért és elmentett adatok terjedelmére és a mindenkori felhasználási módjára vonatkozóan az adatvédelmi nyilatkozatunkban talál további információt..

11. Az ajánlattévő azonosítása, kapcsolatfelvétel

1. Az ajánlattevő:

Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15
70192 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49-(0)7156-9532-15
Telefax: +49-(0)7156-18663
E-Mail: info@gral.de

EU adószáma.: DE 147839347

Felelős vezető: Michael Oort

2. Az esetleges kifogásait az fent megadott címre címezve küldheti meg.

12. Online vitarendezés

Az Európai Bizottság egy platformot üzemeltet az online vitarendezéshez (OS). Ezt a platformot használja az on-line megrendelésekből és vásárlási, vagy szolgáltatási szerződésekből eredő esetleges szerződésszegésekkel, vagy kötelezettségmulasztásokkal kapcsolatos viták bíróságon kívüli rendezéséhez.

Ezt a platformot az alábbi címen érheti el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nem vagyunk kötelesek a vitarendezés kapcsán egy fogyasztóvédelmi békéltető tárgyaláson megjelenni és alapvetően ezt nem is tesszük meg.

13. Záró rendelkezések

1. A jelen megállapodásból, vagy annak alapján keletkező bármilyen jogvita esetén a német jog alkalmazandó az EU vásárlói jogok érvényesítésének kizárásával. Önre, mint felhasználóra ez a jogválasztás csak akkor vonatkozik, ha annak az országnak a felhasználóvédelmi előírásai, amelyben a megrendelés feladásának időpontjában életvitelszerűen tartózkodott, nem alkalmazhatóak.

2. Amennyiben a jelen általános szállítási és fizetési feltételek (AGB) egyes pontjai, vagy rendelkezései bármilyen oknál fogva érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, az nem befolyásolja a szerződéses feltételek egyéb pontjai, vagy rendelkezései érvényességét.

 

14. Az elállási űrlap

Címzett:
Stiftung Gralsbotschaft
Außenstelle Ditzingen
Schuckertstraße 8
71254 DITZINGEN
DEUTSCHLAND

Telefon: +49-(0)7156-9532-15
Telefax: +49-(0)7156-18663
E-Mail: info@gral.de

Ezennel visszavonom (visszavonjuk) az általam (általunk) az alábbi áruféleségekre /szolgáltatásokra vonatkozóan kötött vételi szerződést (*):

 

 

 

 

 

 

A megrendelés dátuma:

 

 

Az átvétel napja:

 

 

A felhasználó(k) neve:

 

 

A felhasználó(k) címe:

 

 

A felhasználó(k) aláírása (csak papír alapú közlemény esetén):

 

 

Dátum:

 

 

(*) Húzza át a nem alkalmazhatót!