Adatvédelem

1.1 A shop-gral.com honlap látogatására és a jelen dokumentumban ajánlott szolgáltatások biztosítására az alábbi adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik. Ez a honlap a Stiftung Gralsbotschaft (Grál Üzenet Alapítvány), Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Deutschland, E-Mail info@nullgral.de ajánlatát képezi és azért az EU adatvédelmi szabályzata („DS-GVO“) szerinti felelősséggel is tartozik.

1.2 Ezen információ használata során fontos számunkra a személyes adatainak védelme és biztonsága, mindenekelőtt a személyiségi jogainak tiszteletben tartása. Az alábbiakban tájékoztatást adunk arról, hogy hogyan rögzítjük a személyes adatait a honlapunk használata során. Személyhez kötődő adatnak tekintünk minden olyan adatot, amely személy szerint Önre vonatkozik, mint például a neve, címe, E-Mail címe, a felhasználási szokásai.

2. Automatikus adatrögzítés és feldolgozás a böngésző révén

2.1 Minden más honlaphoz hasonlóan a kiszolgálónk automatikusan és időlegesen a böngésző által átadott adatokat rögzít a kiszolgáló naplófájljaiban, hacsak ezt a szolgáltatást le nem tiltja a böngészőjében. Amennyiben meg kívánja tekinteni a honlapunkat, az alábbi, számunkra műszakilag fontos adatokat rögzítjük, hogy annak alapján megjeleníthessük a honlap oldalainkat és biztosíthassuk azok stabilitását és biztonságosságát (mindehhez a DS-GVO 6. cikkelye 1. bekezdése f) alpontja adja meg a jogi alapokat):

  • A lekérdezést küldő számítógép IP-címe
  • Az ügyfél által lekért fájlok
  • A http válaszkódja
  • Annak a honlapnak a címe, amelyről hozzánk jutott (ez a közvetítő honlapcím, Referrer URL),
  • A kiszolgálóhoz érkezett lekérdezés időpontja
  • A lekérdezést küldő böngésző fajtája és változatszáma
  • A lekérdezést küldő számítógép által használt operációs rendszer

Nem értékeljük ki személyhez kötődően ezeket a kiszolgáló naplófájlokat. Ezek az adatok az ajánlattévő számára semmilyen körülmények között sem köthetőek egy adott személyhez. Nem is egyesítjük ezeket az adatokat semmilyen más adatforrással sem, hacsak azt, például a híranyagainkra való előfizetéssel kifejezetten nem kéri (lásd ehhez a 3.2. pontot).

3.Az önként biztosított adatok rögzítése és feldolgozása

3.1 Általános kapcsolatfelvétel

Amennyiben személyes adatokat (család. és keresztnevét, E-Mail címét, postacímét, stb.) juttat el hozzánk E-mailben, a honlapunkon keresztül, vagy más módon, akkor az általában önkéntes alapon történik. Ezeket az adatokat az ajánlatkérései, illetve a megrendelései feldolgozásához, továbbá a saját piackutatásunkhoz, vagy közvéleménykutatásunkhoz, valamint a postán és e-mail formájában végzett közvetlen marketingtevékenységünkhöz használjuk fel. Ezen túlmenő felhasználást nem végzünk és nem adjuk át ezeket az adatokat harmadik félnek hirdetések, piackutatások, vagy közvéleménykutatások céljából. (Mindennek jogi alapját a DSGVO 6. cikkelye 1. bekezdése b. pontja, illetve a 6. cikkelye 1. bekezdése f) alpontja adja meg.)

3.2 Hírlevelek

Amennyiben szeretne előfizetni a hírlevelünkre, szükségünk van az E-Mail címére és önkéntes alapon a nevét is megadhatja. Az E-mail címével együtt a böngészője által automatikusan továbbított adatokat (operációs rendszer, a böngésző fajtája és változatszáma, a közvetítő honlap címe és az IP-címe) is rögzítjük és elmentjük. Ezeket az adatokat csak az Önnel a hírlevél-ajánlatunkkal kapcsolatban folytatott kommunikációhoz használjuk. A hírlevelünkre való előfizetéssel egyben egyetértését is adja ahhoz, hogy a fent nevezett adatait a hírlevél kiküldésének céljára tároljuk.

A hírlevelünkre való előfizetéshez az úgynevezett Double-opt-in eljárást is használnunk kell. Ez azt jelenti, hogy a feliratkozását követően egy E-Mail üzenetet küldünk, amelyben jóváhagyását kérjük ahhoz, hogy a hírleveleinket megküldhessük a megadott címére. Amennyiben nem erősíti meg a feliratkozását 14 napon belül, töröljük az Önre vonatkozó információt. Emellett elmentjük az Ön által használt IP-címet is, valamint a feliratkozása és a feliratkozás megerősítésének dátumát és időpontját is. Ezen eljárás célja, hogy igazolni tudjuk az előfizetését, illetve adott esetben felderíthessük a nevével és az adataival való visszaélést. Mindennek jogi alapjait a DS-GVO 6. cikkelye 1 bekezdése 1. oldala a) alpontja adja meg.

A beleegyezését a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. A jóváhagyása visszahívását a hírlevél oldalunkon a hírlevél beállítások módosításával teheti meg.

4. Átadás harmadik félnek

4.1 Amennyiben személyes adatokat közölt velünk, azokat alapvetően nem adjuk át harmadik félnek. Csak az alábbi esetekben történik harmadik félnek való átadás:

– Az Ön által adott beleegyezés esetén (lásd a 3.2 pontot). Az adatok rögzítésénél közöljük Önnel az adatokat megkapó harmadik felet, vagy több harmadik fél esetén azok körét.

– Az ajánlatkérései, megrendelései feldolgozása keretén belül, illetve szolgáltatásaink használata során a megbízott alvállalkozóknak, amelyek csak az adott feladat elvégzéséhez szükséges adatokat kapják meg és azokat csak az adott célra használhatják.

– A DS-GVO 28. cikkelye szerinti külső adatfeldolgozás esetén az adatokat a külső adatfeldolgozók kapják meg., Ezeket a külső szolgáltatókat gondosan válogatjuk meg, kötve vannak a rendelkezéseinkhez, utasításainkhoz és a DS-GVO rendelkezéseihez és a munkájukat rendszeresen ellenőrizzük.

– A törvényben előírt kötelezettségeink teljesítéséhez az adott információt megkapni jogosult szerveknek, hatóságoknak adhatunk át személyes adatokat.

5. Sütik (Cookies)

5.1 A honlapunkon sütiket (cookies) használunk. A sütik olyan rövid szövegfájlok, amelyeket egy internetes böngészőben a számítógépeken hozunk létre és tárolunk. A honlapunkon az alábbi, sütiféleségeket használjuk, amelyek méretét és működési elvét lejjebb részletesen ismertetjük:

– Átmeneti sütik (Transiente Cookies) (lásd az 5.2 pontot!)

5.2 Az átmeneti sütiket (Transiente Cookies) automatikusan törli a rendszer, mihelyt bezárja a hálózati böngészőjét. Ilyenek például az adott lekérdezéssel/látogatással kapcsolatos eseményrögzítő sütik, az ún. Session-Cookies. Ezek a sütik egy azonosító kóddal (Session-ID) vannak ellátva, ezek segítségével rendelhetjük a böngészője által indított lekérdezéseket az adott hálózati eseményhez. Ennek segítségével felismerjük a számítógépét, ha ismét meglátogatja a honlapunkat. A rendszer törli ezeket az azonosító kódokat, mihelyt bezárta a böngészőjét, vagy kilépett a honlapunkról.

5.3 A böngészőjét tetszés szerint állíthatja be, például letilthatja a harmadik fél által kezdeményezett, vagy az összes süti fogadását és tárolását. Ugyanakkor felhívjuk arra a figyelmét, hogy a sütik tiltásával előfordulhat, hogy nem fogja tudni teljes terjedelmében használni a honlapunk nyújtotta szolgáltatásokat.

6. A tárolás időtartama

Az adatait csak annyi ideig tároljuk, ameddig a meglévő ügyfélkapcsolat fenntartásához feltétlenül szükséges, feltéve, hogy megadta ehhez a beleegyezését és érdekeltek is vagyunk az adatai megőrzésében és tovább feldolgozásában. Ez esetben a felhatalmazás visszavonásáig, vagy mindaddig élünk az adatfeldolgozás lehetőségével, amíg az jogos üzleti érdekeinkkel nem ütközik. Ettől függetlenül a vonatkozó kereskedelmi és adóügyi előírások alapján kötelesek vagyunk a címét, a fizetési és megrendelési adatait 10 éven át tárolni.

7. Az Önt megillető jogok

7.1 Önt velünk szemben a személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:

– A tájékozódás joga

– Adatai helyesbítésének vagy törlésének a joga

– Az adatfeldolgozás korlátozásának a joga

– Az adatfeldolgozás megtiltásának a joga

– Az adatok átruházásával kapcsolatos jogok.

Írásbeli kérését az alábbiak szerint címezze: Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, vagy elektronikus postaüzenetként az alábbi címre küldje: info@nullgral.de.

7.2 Emellett az a jog is megilleti, hogy egy adatvédelmi felügyeleten keresztül panaszt tegyen a személyes adatai általunk történő feldolgozása ellen.